Архив за етитет: видеообучение

Електронно обучение по ИТ. Програмата WORD

РАБОТА С ПРОГРАМАТА WORD

Текстови документи и текстообработка

Възможности на WORD 2010 –  ВИЖ Видео вариант 


Създаване и съхраняване на текстови документи


Редактиране на текстови документи


Форматиране на текст на ниво символ и абзац -1

Форматиране на текст на ниво символ и абзац -2. Упражнение

Издателство Изкуства

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ИТ. ПРОГРАМАТА PAINT

РАБОТА С ПРОГРАМАТА PAINT

Програмата Paint. Стартиране. Съхраняване на изображение.

Видео урок

Инструменти и менюта

Упражнение


Цветова палитра

Упражнение


Инструменти за чертане. Линии и фигури

УпражнениеВмъкване на текст в изображение

Упражнение


Трансформация на изображение или на части от него

Упражнение


Рисуване със свободна ръка. Инструменти за маркиране. Копиране, изрязване и поставяне.

Упражнение


Работа с изображения. Упражнение


ТЕСТОВА ПРОВЕРКА

Тест №2

Тест Paint

Печатен вариант на тест

 

 

 

Издателство Изкуства