Архив за етитет: видеообучение

Електронно обучение по ИТ. Програмата WORD

РАБОТА С ПРОГРАМАТА WORD

Текстови документи и текстообработка


Възможности на WORD 2010 –  ВИЖ Видео вариант 


Създаване и съхраняване на текстови документи


Редактиране на текстови документи


Форматиране на текст на ниво символ и абзац -1

Задачи за упражнение
                               /Източник: Н. Андонова/

Форматиране на текст на ниво символ и абзац -2  /Упражнение/

ТЕКСТООБРАБОТКА /Обобщение/

 

 

/Използваните материали са  на Издателство „Изкуства“, сайта https://it-5ou.weebly.com и др./

ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ИТ. ПРОГРАМАТА PAINT

РАБОТА С ПРОГРАМАТА PAINT

Програмата Paint. Стартиране. Съхраняване на изображение.

Видео урок

Инструменти и менюта


Цветова палитра

Упражнение


Инструменти за чертане. Линии и фигури

Упражнение 1


Упражнение 2


Вмъкване на текст в изображение

Упражнение


Трансформация на изображение или на части от него

Упражнение


Рисуване със свободна ръка. Инструменти за маркиране. Копиране, изрязване и поставяне.

Упражнение


Работа с изображения. Упражнение


ТЕСТОВА ПРОВЕРКА

Резултати от теста в точки – ТУК

Други тестове

Тест №2

Тест Paint

Печатен вариант на тест

 

Какво трябва да помня за ефективна работа
с програмата Paint

 

/Материалите са разработени от  Издателство „Изкуства“/

POWER POINT

ПРОГРАМА ЗА СЪЗДАВАНЕ, РЕДАКТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Компютърна презентация /източник: https://it-5ou.weebly.com/

********************************************

Елементи на компютърна презентация                /източник: Издателство Изкуства/

 

********************************************

Създаване на компютърна презентация
ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Посочените правила са предложени като съвети. Прилагането им трябва да се съобразява със ситуацията.

Общи правила

 • Идея за слайд
 • Числовите данни да се представят графично (диаграма)
 • Авторско право

Правила за текста

 • Къси фрази
 • Достатъчно голям размер на символите
 • Несерифен шрифт
 • Цветът на символите – в контраст с цвета на фона

Правила за дизайна

 • Да се избягва прекалената пъстрота
 • Да се използват готови шаблони

Правила за изображенията

 • Да са лесни за възприемане
 • Да са свързани с текста
 • Да са с достатъчна големина
 • Да са с добро качество

Правила за представяне на презентация

 • Разбираем и ясен език
 • Тялото – с лице към публиката
 • Ръцете – до тялото, минимум жестове
 • Лицето – ведро, без гримаси
 • Дистанция до публиката
 • Ограничено движение в залата
********************************************

Електронно учебно помагало                                   за компютърни презентации