Нов проект за иновативно училище

ОТНОВО СПЕЧЕЛЕН ПРОЕКТ!!!
Училището ни отново e в списъка на иновативните училища за период от 4 години.
Новият ни проект за иновация е „Аз и моят свят“ и има за цел затвърждаване, надграждане и усъвършенстване на базисни знания, умения и отношения, свързани с природната и обществена среда. Ще акцентираме върху формирането на основополагащи компетентности у учениците в областта на природните и социални науки, насочени към устойчиво развитие и здравословен начин на живот.
ПРОГРАМИ ПО ИУЧ  В НАЧАЛЕН ЕТАП
Линкове към програмите:

ПРИЕМ В VIII КЛАС СЛЕД ВТОРО КЛАСИРАНЕ

На 26 и 27 юли 2021 г. в ОУ „Васил Левски“  гр. Кнежа ще се осъществява прием – трети етап за 8 клас за всички ученици, които са завършили основно образование и досега не са се записали или не са били класирани при първо и второ класиране.

Свободните места в училищата за област Плевен можете да видите, като изтеглите файла ТУК. 

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛ.

Иновативно ОУ „Васил Левски “ гр. Кнежа уведомява учениците от 7 кл. и техните родители, че съгласно Заповед №РД-08-580 от 18.06.2021 г.  на РУО – Плевен ще приема документи на ученици след завършено основно образование за участие в първи и трети етап на класиране.

Работно време на комисиите

за прием на документи за първи етап:

05.07-07.07.2021г.                   8.00 ч. – 18.00 часа