Всички публикации от oulevskikn2018

ДАТИ И ДЕЙНОСТИ ЗА НВО – 2023/2024 ГОДИНА

 ДАТИ ЗА НВО VII КЛ.: 

Български език и литература – 19 юни 2024 г.,

начало 9.00 часаМатематика – 21 юни 2024 г., начало 9.00 часа 


Чужд език /по желание на ученика/

20 юни 2024 г., начало 9.00 часа

**********

IV кл.


Български език и литература – 27 май 2024 г.,

начало 10,00 часаМатематика – 28 май 2024 г.,

начало 10,00 часа

**********

Виж МОДЕЛ НА НВО ЗА СЕДМИ КЛАС 

Виж МОДЕЛ  НА НВО ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Заявление за чужд език – изтегли тук

ПЛАНОВЕ ЗА УЧ. 2023-2024 Г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ

***

ГОДИШЕН    ПЛАН

***

ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

***

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Първи „а“ клас

*****

Първи „б“ клас

*****

Втори „а“ клас

*****

Втори „б“ клас

*****

Трети клас

*****

Четвърти клас

*****

V „A“ клас

*****

V „Б“ клас

*****

VI „А“ клас

*****

VI „Б“ клас

*****

VII „А“ клас

*****

VII „Б“ клас

*****

Учебен план II кл. – комбинирана форма – ученик СОП

*****

Учебен план VI кл. – комбинирана форма – ученик СОП

ДРУГИ  ПЛАНОВЕ:

 

EТИЧЕН  КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

***

СТРАТЕГИЯ НА ОУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КНЕЖА

***

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА НА ОУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КНЕЖА

***

План – програма по БДП