Редуване на присъствено и електронно обучение

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ,ЧЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №194/16.11.2020 год. НА ДИРЕКТОРА НА ОУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ГР. КНЕЖА ОТ 17.11.2020 Г. УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЕТИ, ШЕСТИ И СЕДМИ КЛАС ЩЕ ПРЕМИНАТ В РЕЖИМ НА РЕДУВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ С ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА КАКТО СЛЕДВА:
17.11-20.11.2020 г. – V и VII кл. – присъствено; VI кл. – дистанционно в Teams;
23.11.-26.11.2020 г. – V и VI кл.– присъствено; VII кл. – дистанционно в Teams;
30.11-04.12. 2020 г. – VII и VI кл.– присъствено; V кл. – дистанционно в Teams;
07.12-11.12.2020 г. – V и VI кл.– присъствено; VII кл. – дистанционно в Teams;
14.12-18.12.2020 г. – V и VII кл. – присъствено; VI кл. – дистанционно в Teams;
21-23.12.2020 г. – V, VI кл. и VII кл.– дистанционно в Teams;
За учениците , които се обучават дистанционно, важи съществуващото седмично разписание, но часовете в електронна среда ще бъдат по 30 мин.
Учениците от начален етап продължават да се обучават присъствено.
График V- VII клас:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *