ТЕМАТИЧНИ ОБЛАСТИ И ПОДОБЛАСТИ ЗА ЗАНИМАНИЯ ПО ИНТЕРЕСИ

Гражданско образование

□ Емоционална интелигентност
□ Интеркултурна комуникация
□ Институционални знания и култура
□ Психология и превенция на зависимостите
□ Психология на общуването

 

*****

Дигитална креативност

□ Дигитални умения
□ Иновации и решаване на проблеми
□ Креативно мислене в действие
□ Програмиране и роботика

*****

Екологично образование и здравословен начин на живот

□ Астрономически лаборатории

□ Екология

□ Знания за здравето

□ Хранене и здраве

*****

Изкуство и култура

□ Изящни изкуства

□ Приложни изкуства

□ Сценични и танцови изкуства

*****

Математика

□ Математическа лингвистика

□ Математическа логика

□ Математическо моделиране

□ Приложна математика

*****

Природни науки

□ Биологически науки

□ Околна среда

□ Физически, химически и науки за земята

*****

Спорт

□ Индивидуални спортове

□ Колективни спортове

*****

Технологии

□ Езиков свят;

□ Природо-математическо знание

□ Техника и технологии

□ Хуманитарни познания

□ Развитие на въображението – моделиране, творчество, игра и памет

□ Предприемачество