ПЛАНОВЕ ЗА УЧ. 2023-2024 Г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ

ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ПС

*****

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПС

***

ГОДИШЕН  КОМПЛЕКСЕН  ПЛАН

***

ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

***

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Първи „а“ клас

*****

Първи „б“ клас

*****

Втори „а“ клас

*****

Втори „б“ клас

*****

Трети клас

*****

Четвърти клас

*****

V „A“ клас

*****

V „Б“ клас

*****

VI „А“ клас

*****

VI „Б“ клас

*****

VII „А“ клас

*****

VII „Б“ клас

*****

Учебен план II кл. – комбинирана форма – ученик СОП

*****

Учебен план VI кл. – комбинирана форма – ученик СОП

ДРУГИ  ПЛАНОВЕ:

 

EТИЧЕН  КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

***

СТРАТЕГИЯ НА ОУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КНЕЖА

***

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА                            ОУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КНЕЖА

***

ПЛАН  ЗА  КВАЛИФИКАЦИЯ

***

Мерки за повишаване на качеството на образование             в ОУ „Васил Левски“

БДП

План – програма по БДП

ПРОГРАМИ

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

***

Програма  за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

***

Програма за превенция на ранното напускане на училище

***

Програма за превенция на агресията

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ 2023

На вниманието на всички седмокласници                               и техните родители!!!
Публикуваме за Вас:
Справка за свободни места за VIII клас в област Плевен за  III етап за класиране

Справка за свободни места за VIII клас в област Плевен за  II етап за класиране

ПРИЕМ 2023 Г. В VIII КЛАС

На вниманието на всички седмокласници                               и техните родители!!!

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ОБЯВЯВА, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ УЧИЛИЩЕ – ЦЕНТЪР ЗА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ  И ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

от 05.07.2023 г. до 07.07.2023 г., включително  –

от 08.00 ч. до 18.00 ч.

от 26.07.2023г. до 27.07.2023 г. включително – от 08.00 ч. до 18.00 ч.

 

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.