Започва обучение в електронна среда

Уважаеми ученици и родители!
Във връзка със заповед РД-01-677/ 25.11.2020 г. на министъра на здравеопазването за въвеждане на временни противоепидемични мерки на територията на Република България, се преустановяват присъствените учебни занятия за учениците от 1. до 7. клас, считано от 23.30 часа на 27.11.2020 г. до 21.12.2020 г. и/или до издаване на нова заповед.

Продължете да четете Започва обучение в електронна среда

ОБУЧЕНИЕ ОТ 25.11.2020 Г.

УВЕДОМЯВАМЕ ВИ, ЧЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД НА ДИРЕКТОРА НА ОУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ГР. КНЕЖА УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЕТИ, ШЕСТИ И СЕДМИ КЛАС ЩЕ ПРЕМИНАВАТ В РЕЖИМ НА РЕДУВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ С ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА ОТ 25.11.2020 Г. , КАКТО СЛЕДВА:
 
25.11.-27.11.2020 г. – V и VI кл.– присъствено; VII кл. – дистанционно в Teams;
30.11-04.12. 2020 г. – VII и VI кл.– присъствено; V кл. – дистанционно в Teams;
07.12-11.12.2020 г. – V и VII кл. кл.– присъствено; VI кл. – дистанционно в Teams;
14.12-18.12.2020 г. – V и VI кл. – присъствено; VII кл. – дистанционно в Teams;
21-23.12.2020 г. – V и VII кл. – присъствено; VI кл. – дистанционно в Team.
 
Учениците от начален етап продължават да се обучават присъствено.
 
Моля следете училищния сайт и фейсбук страницата на училището за актуална информация.
ГРАФИК:

Нова заповед

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ!
На основание настоящата заповед и учениците от VII клас от ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа преминават на обучение в електронна среда от утре- сряда-18.11.2020 г. до 24.11.2020 г./вторник/.
Променя се и срока за електронно обучение на учениците от VI клас – до 24.11.2020 г.

Редуване на присъствено и електронно обучение

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!
УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ И УЧЕНИЦИ,
С ЦЕЛ ПРЕДОТВРАТЯВАНЕ РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА COVID-19 И ОПАЗВАНЕ ЖИВОТА И ЗДРАВЕТО НА УЧЕНИЦИ, УЧИТЕЛИ И НЕПЕДАГОГИЧЕСКИ ПЕРСОНАЛ ВИ УВЕДОМЯВАМЕ,ЧЕ СЪГЛАСНО ЗАПОВЕД №194/16.11.2020 год. НА ДИРЕКТОРА НА ОУ“ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ГР. КНЕЖА ОТ 17.11.2020 Г. УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПЕТИ, ШЕСТИ И СЕДМИ КЛАС ЩЕ ПРЕМИНАТ В РЕЖИМ НА РЕДУВАНЕ НА ПРИСЪСТВЕНО ОБУЧЕНИЕ С ОБУЧЕНИЕ ОТ РАЗСТОЯНИЕ В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА КАКТО СЛЕДВА:
17.11-20.11.2020 г. – V и VII кл. – присъствено; VI кл. – дистанционно в Teams;
23.11.-26.11.2020 г. – V и VI кл.– присъствено; VII кл. – дистанционно в Teams;
30.11-04.12. 2020 г. – VII и VI кл.– присъствено; V кл. – дистанционно в Teams;
07.12-11.12.2020 г. – V и VI кл.– присъствено; VII кл. – дистанционно в Teams;
14.12-18.12.2020 г. – V и VII кл. – присъствено; VI кл. – дистанционно в Teams;
21-23.12.2020 г. – V, VI кл. и VII кл.– дистанционно в Teams;
За учениците , които се обучават дистанционно, важи съществуващото седмично разписание, но часовете в електронна среда ще бъдат по 30 мин.
Учениците от начален етап продължават да се обучават присъствено.
График V- VII клас:

Изява на клуб „Млади възрожденци“

На 9 ноември се навършват 140 години от рождението на Йордан Йовков – едно от емблематичните имена в българската литература.
Учениците от клуб „Млади възрожденци“ разгърнаха книгите на сладкодумния разказвач и се опитаха да ни потопят в неговия свят, пълен с красота и вълшебство чрез драматизация, слово, танц и музика.
Справиха се добре. Ето, вижте сами:
Поздравления, деца!

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.