Патронен празник – 2020

,,Няма друга личност в нашата история, която да е толкова чиста и свята, за която да се е говорило толкова много и същевременно да се знае толкова малко…….“

ПАТРОНЪТ НА НАШЕТО УЧИЛИЩЕ.

Васил Левски – най-светлата фигура
на българското национално – революционно движение.

 

Да се преклоним отново пред силния му характер, будния ум, несломимия дух и неизмеримата смелост на Апостола!

„Какво ни остана от тебе, Апостоле? –
калугерско расо, младежките къдри,
кама, револвер и към бъдното мостове,
в заветно тефтерче – словата ти мъдри.
Разделно е времето, сбъркано, страшно
и нужно е пак да обходиш България.
В сърцата ни пътят е стръмен и прашен
и вяра ни трябва, че вече догаря.
По-нужен сега си! По-нужен от всякога –
да пламне отново най-святото дело.
Градчета, селца те очакват пак, Дяконе,
учи пак народа на доблест и смелост.
Там, дето чернеело нявга бесилото,
в полето софийско – поникнало цвете,
То скътало твоята, лъвската сила,
пробило е с корени второ столетие.“
              /Ивелина Радионова/

 

 

Поклон, Апостоле!

 

Програма за празника – виж тук

 

147 години безсмъртие

Васил Левски – име символ, име знаме……

Да живееш и умреш в името на една свята  цел – това е  велико! Да поставиш общото над личното – това е най – висшето дело! Да дадеш всичко от себе си в името на святата цел!                                                    Няма по-велика саможертва!

Продължете да четете 147 години безсмъртие

Занимание на „Клуб за дигитални компетентности във II клас“ – първа група.

Клубът е създаден и функционира по повод стартирането на проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Залага се на дигитализацията в образованието.

Продължете да четете Занимание на „Клуб за дигитални компетентности във II клас“ – първа група.

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.