Обучение от 26.04.2021 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ!

 
От 26.04.2021 г. обучението на учениците продължава да се осъществява в съответствие със Заповед № 494/ 08.04.2021 г. на Директора на ОУ „В. Левски“ във връзка със Заповед №РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването.
Виж Заповед № 494/ 08.04.2021 г. на Директора на ОУ „В. Левски“ тук.
Веж Заповед №РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването тук.
– Считано от 26.04.2021 г. до 30.04.2021 г. вкл. продъпжава присъственият учебен процес за учениците от първи до четвърти клас;
– Обучението на учениците от V клас ще бъде ПРИСЪСТВЕНО в училище за периода                                   от 26.04.2021 г. до 29.04.2021 г.
– За учениците от VI и VII продължава обучението В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА в Microsoft Teams през този период.
За повече информация вижте качените графици по-долу.

Обучение от 12.04.2021 г.

НА ВНИМАНИЕТО НА ВСИЧКИ УЧЕНИЦИ!

 
От 12.04.2021 г. обучението на учениците ще се осъществява в съответствие със Заповед № 494/ 08.04.2021 г. на Директора на ОУ „В. Левски“ във връзка със Заповед №РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването.
Виж Заповед № 494/ 08.04.2021 г. на Директора на ОУ „В. Левски“ тук.
Веж Заповед №РД-01-220/08.04.2021 г. на Министъра на здравеопазването тук.
– Считано от 12.04.2021 г. до 30.04.2021 г. вкл. се възобновява присъственият учебен процес за учениците от първи до четвърти клас;
– Обучението на учениците от VII клас ще бъде ПРИСЪСТВЕНО в училище за периода                                   от 12.04.2021 г. до 23.04.2021 г.
– За учениците от V и VI продължава обучението В ЕЛЕКТРОННА СРЕДА в Microsoft Teams през този период.
За повече информация вижте качените графици по-долу.

 

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ

Ръководството на Иновативно ОУ „Васил Левски“ уведомява всички ученици, че 1 и 2 апpил са учебни дни, в които вcички ще пpодължат да yчат непpиcъcтвено в електронна среда, съгласно заповед на МОН.

 Пролетната ваканция за учениците е от 03.04. до 11.04.2021г. включително.

Обучение от 22.03.2021 г.

На основание Заповед №441/19.03.2021 на Директора на училището и във връзка със Заповед №РД-01-173/18.03.2021 г. на Министъра на здравеопазването и Заповед № РД-09-748/19.03.2021 г. на Министъра на образованието и науката, се преустановяват присъствените учебни занятия на всички ученици от ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа за времето от 22.03.2021 г. до 31.03.2021 г. включително.
Заповед на Директора на ОУ „Васил Левски“ виж тук.
 
Учениците ще бъдат обучавани от разстояние в електронна среда по приложените графици.

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.