Урок сред природата

Днес нашите ученици проведоха урок в различна образователна среда. Те твориха, забавляваха се и бяха сред природата. Продължете да четете Урок сред природата

STEM урок на третокласниците

На 24 октомври  се проведе първи STEM урок по ИУЧ – Човекът и природата за учениците от трети клас  на тема „Тела, вещества, материали“. Продължете да четете STEM урок на третокласниците

Участие в национален форум

Участие на преподаватели от иновативно ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа в национален форум „Училищата с иновации за бъдещето“, организиран от Министерството на образованието и науката, който се откри на 21 октомври в столицата. Продължете да четете Участие в национален форум

Разделно събиране – и аз участвам!

Под формата на чисто събитие в чест на Деня на спорта и във връзкас темата за опазване на околната среда, учениците от ОУ „В. Левски“ представят своя креативен начин за привличане на вниманието към темата разделно събиране, рециклиране и опазване на природата. Продължете да четете Разделно събиране – и аз участвам!

ПЛАНОВЕ 2022-2023 Г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ


ПРАВИЛНИК ЗА РАБОТАТА НА ПС

*****

ПЛАН ЗА РАБОТАТА НА ПС

***

ГОДИШЕН  КОМПЛЕКСЕН  ПЛАН

***

ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕТО И ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

***

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Първи „а“ клас

*****

Първи „б“ клас

*****

Втори клас

*****

Трети клас

*****

Четвърти клас


V „A“ клас

*****

V „Б“ клас

*****

VI „А“ клас

*****

VI „Б“ клас

*****

VII „А“ клас

*****

VII „Б“ клас

*****

Учебен план I кл. – комбинирана форма

Учебен план IV кл. – комбинирана форма

Учебен план VА кл. – комбинирана форма

ДРУГИ  ПЛАНОВЕ:

EТИЧЕН  КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

***

СТРАТЕГИЯ НА ОУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КНЕЖА

***

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА  ОУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КНЕЖА

***

ПЛАН  ЗА  КВАЛИФИКАЦИЯ

***


Мерки за повишаване на качеството на образование в ОУ „Васил Левски“


План – програма по БДП


ПРОГРАМИ

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

***

Програма  за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

***

Програма за превенция на ранното напускане на училище

***

Програма за превенция на агресията

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.