ДАТИ И ДЕЙНОСТИ ЗА НВО – 2023/2024 ГОДИНА

 ДАТИ ЗА НВО VII КЛ.: 

Български език и литература – 19 юни 2024 г.,

начало 9.00 часаМатематика – 21 юни 2024 г., начало 9.00 часа 


Чужд език /по желание на ученика/

20 юни 2024 г., начало 9.00 часа

**********

IV кл.


Български език и литература – 27 май 2024 г.,

начало 10,00 часаМатематика – 28 май 2024 г.,

начало 10,00 часа

**********

Виж МОДЕЛ НА НВО ЗА СЕДМИ КЛАС 

Виж МОДЕЛ  НА НВО ЗА ЧЕТВЪРТИ КЛАС

Заявление за чужд език – изтегли тук

Национално външно оценяване 2023/2024 г.

 

Заповед № РД09-2050/ 28.08.2023 г. за определяне на дати за провеждане на изпитите от националните външни оценявания през учебната 2023-2024 година (публ. 01.09.2023 г.)

ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА И ПРОВЕЖДАНЕТО НА
НАЦИОНАЛНОТО ВЪНШНО ОЦЕНЯВАНЕ – IV КЛАС
ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НВО – IV КЛАС

Инструктаж за диктовка – IV КЛАС


ПРАВИЛА ЗА ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ
ПРИ ОРГАНИЗАЦИЯТА, ПРОВЕЖДАНЕТО И ОЦЕНЯВАНЕТО
НА НАЦИОНАЛНИТЕ ВЪНШНИ ОЦЕНЯВАНИЯ –   VII КЛАС ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2023 – 2024 ГОДИНА

ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА ЗА НВО – VII КЛАС

ВАЖНО!

В периода 21-31 май 2024 г. вкл. се събират заявленията на учениците от VII клас, които желаят да положат изпити за проверка на способностите. Заявлението е по образец на МОН и е към Приложение № 2 за Организация на дейностите по приемане на ученици в VIII клас в неспециализираните училища на места по държавен план-прием за учебната 2024-2025 година.

В случай, че ученик е заявил желание да полага изпит за проверка на способностите по физическо възпитание и спорт, е необходимо към заявлението да се приложи копие на застрахователна полица „Злополука“ за дните на изпита, което е неразделна част от съответното заявление.

Постъпилите заявления се регистрират в дневника за входяща кореспонденция на училището и се отразяват в ЕИСИП.

Заявление за полагане на изпити за проверка на способностите; /изтегли/

ПЛАНОВЕ ЗА УЧ. 2023-2024 Г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ

***

ГОДИШЕН    ПЛАН

***

ПРАВИЛНИК ЗА УПРАВЛЕНИЕ НА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО

***

ФОРМИ НА ОБУЧЕНИЕ


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Първи „а“ клас

*****

Първи „б“ клас

*****

Втори „а“ клас

*****

Втори „б“ клас

*****

Трети клас

*****

Четвърти клас

*****

V „A“ клас

*****

V „Б“ клас

*****

VI „А“ клас

*****

VI „Б“ клас

*****

VII „А“ клас

*****

VII „Б“ клас

*****

Учебен план II кл. – комбинирана форма – ученик СОП

*****

Учебен план VI кл. – комбинирана форма – ученик СОП

ДРУГИ  ПЛАНОВЕ:

 

EТИЧЕН  КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

***

СТРАТЕГИЯ НА ОУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КНЕЖА

***

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА ДЕЙНОСТИТЕ ПО СТРАТЕГИЯТА НА ОУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КНЕЖА

***

План – програма по БДП

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.