ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ 2023

На вниманието на всички седмокласници                               и техните родители!!!
Публикуваме за Вас:
Справка за свободни места за VIII клас в област Плевен за  III етап за класиране

Справка за свободни места за VIII клас в област Плевен за  II етап за класиране