ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ИТ

V КЛ

РАБОТА С ПРОГРАМАТА EXCEL

* * *

РАБОТА С ПРОГРАМАТА WORD

* * *

РАБОТА С ПРОГРАМАТА PAINT

* * *

ЗВУК И ВИДЕО

 

Издателство Изкуства

***************************

РАБОТА С ПРОГРАМАТА POWER POINT

Връзка към електронно учебно помагало – тук

/Източник: https://pepi1.webnode.com/a5-ti-klas/

***************************

ИТ – ОБОБЩЕНИЕ

 ОТВОРИ ФАЙЛА

за оценка от теста: 1,2т. – слаб2; 3,4 т. – среден 3; 5,6 т. – Добър 4; 7,8т. – Мн. добър 5; 9, 10т. – Отличен 6

Анкета за ученика

ТЕСТ – ИЗХОДНО НИВО – пети клас

VI КЛ

ТЕСТ – ИЗХОДНО НИВО – шести  клас

VII КЛ

ТЕСТ – ИЗХОДНО НИВО – седми клас

/Оценката се изчислява по фопмулата: (бр. получени точки*4) / 20 +2 /

 

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.