ЕЛЕКТРОННО ОБУЧЕНИЕ ПО ИТ ЗА V КЛ.

УРОЦИ  ПО  ИТ – V КЛ.

КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

Компютърна система. Интерфейс

* * *


Носители на информация

* * *


Организация на данните

Презентация

Задача

* * *

компютърна система / упражнение/

Задача 1

Задача 2

Задача 3

Задача 4


РАБОТА  В  ИНТЕРНЕТ

Използване на Интернет. Правила за безопасна работа

Използване на Интернет в ежедневието
Виж ПРАВИЛА

Задача 1

Задача 2

* * *

ТЪРСЕНЕ НА ИНФОРМАЦИЯ В ИНТЕРНЕТ

Търсене на информация по зададена тема

Задание:

* * *


РАБОТА С ПРОГРАМАТА EXCEL

* * *

РАБОТА С ПРОГРАМАТА WORD

* * *

РАБОТА С ПРОГРАМАТА PAINT

* * *

ЗВУК И ВИДЕО

 

Издателство Изкуства

***************************

КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ

Обобщителен тест

РАБОТА С ПРОГРАМАТА POWER POINT

Връзка към електронно учебно помагало – тук

/Източник: https://pepi1.webnode.com/a5-ti-klas/

***************************

ИТ – ОБОБЩЕНИЕ

 ОТВОРИ ФАЙЛА

за оценка от теста: 1,2т. – слаб2; 3,4 т. – среден 3; 5,6 т. – Добър 4; 7,8т. – Мн. добър 5; 9, 10т. – Отличен 6

Анкета за ученика


ТЕСТ – ИЗХОДНО НИВО – пети клас

*****

ОБОБЩЕНИЕ НА МАТЕРИАЛА ОТ 5 КЛАС И НАЧАЛЕН ПРЕГОВОР ЗА 6 КЛАС

Разгледай следните презентации,

за да се подготвиш за теста за входно ниво по ИТ в 6 кл.:* * *


 

 

 

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.