COVID – 19

РАБОТА В УСЛОВИЯ НА КОВИД – 19

 

З А П О В Е Д №X РД-01-626/ 27.10.2020                                            на Министерство на здравеопазването – тук

* * *

Актуална информация за заболели

* * *

Мерки за предотвратяване на Ковид – 19
в ОУ „Васил Левски“

* * *

План за действие в ОУ „Васил Левски“

 

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.