СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ 2017/2018 Г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

ГР. КНЕЖА

ОБЯВЯВА

следните свободни места за ученици                            за уч. 2017/2018 г.

I клас – 6 свободни места;

II клас – 8 свободни места;

III клас – 4 свободни места;

IV клас –  няма свободни места;

V клас – 6 свободни места;

VI – клас – 13 свободни места;

VII клас – 4 свободни места;

РЪКОВОДСТВО

     

 

 

 

 

 

Таня Цуцуманова                 Ива  Рангелова

       Директор                  Заместник – директор УД 


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА

Понеделник – 14.00 – 15.00 ч.

Четвъртък –  14.00 – 15.00 ч.

Начало на учебната година

,,И, ако нямаш огън във душата,
и ако е малка твоята любов,
и ако поне веднъж от обич не си плакал,
върни се по-добре и друго място
в тоя свят избистрен избери,
учителят с една любов се ражда,
която във сърцето да гори.”
Продължете да четете Начало на учебната година

АДМИНИСТРАТИВЕН И ПОМОЩЕН ПЕРСОНАЛ

Администрация

  • Анатоли Велков – главен счетоводитeл
  • Павлинка Яцина – З А С
  • Хелда Табашка – секретар

Помощен персонал

  • Анелия Манева – хигиенист
  • Цветана Староселска –  хигиенист
  • Валентин Орлов – огняр
  • Надя Боева – домакин