Дейности по НП „Иновации в действие“ 2021-2022 г.

Виж брошура:

Мобилност:

„Разлог – Кнежа, Кликач- Кнежа, Драгоево – Кнежа

На 27.04.2022 г. в Иновативно ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа стартира мобилност по НП „Иновации в действие“ за периода 27.04-30.04.2022 г. с участието на Иновативно НУ „Яне Сандански“, гр. Разлог, ОУ „Христо Ботев“ с. Кликач и ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий“ с. Драгоево.

Продължете да четете Дейности по НП „Иновации в действие“ 2021-2022 г.

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ 2022

На вниманието на всички седмокласници                               и техните родители!!!
Публикуваме за Вас:
Справка за свободни места за VIII клас в област Плевен след II класиране

Справка за свободни места за VIII клас в област Плевен след I класиране

ОУ „Васил Левски“гр. Кнежа обявява, че за периода 26.07 – 27.07.2022 г. е  училище – гнездо за прием на документи за кандидатстване след 7 клас, III етап.
Работно време на комисията за прием: 8.00 – 18.00 ч.

ОУ „Васил Левски“гр. Кнежа обявява, че за периода 05.07 – 07.07.2022 г. е определено за училище – гнездо за прием на документи за кандидатстване след 7 клас, първо класиране.
Работно време на комисията за прием: 8.00 – 18.00 ч.

НЕОБХОДИМИ ДОКУМЕНТИ
1. Заявление за участие в класиране с подредени желания за училище, профил, професия и специалност (заявлението е по образец).
2. Копие от свидетелството за завършено основно образование – за учениците от училища от друга област или когато образованието не е придобито в годината на кандидатстването.
3. Медицинско свидетелство, издадено от общопрактикуващия лекар на ученика – само за кандидатстващите за специалности от професии.
4. Копие на удостоверението за признато основно образование – за ученици от училища в чужди държави.

ВНИМАНИЕ!
Учениците могат и сами да подадат своите документи онлайн.
За да видите как става това, разгледайте

ВАЖНИ ДАТИ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ
До 12 юли 2022 г. вкл. – обявяване на списъците с приетите ученици на първи етап на класиране.
13 – 15 юли 2022 г. вкл. – записване на приетите ученици на първи етап класиране или подаване на заявление за втори етап на класиране.
До 20 юли 2022 г. – обявяване на списъците с приетите на втори етап на класиране.
21 – 22 юли 2022 г. вкл. – записване на приетите ученици на втори етап.
На 25 юли 2022 г. вкл. – обявяване на незаетите места след втори етап на класиране.
26 – 27 юли 2022 г. вкл. – подаване на документи за участие в трети етап на класиране.
На 29 юли 2022 г. – обявяване на списъците на приетите ученици на трети етап.
01 – 02 август 2022 г. – записване на приетите ученици на трети етап.
До 03 август 2022 г. – обявяване броя на незаетите места след трети етап на класиране.
До 10 септември 2022 г. вкл. – попълване на незаетите места след трети етап на класиране и записване.
Харесване

 

Коментар
Споделяне

0 коментара

Напишете коментар…
  •  

  •  

  •  

  •  

Продължете да четете ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРИЕМ 2022

18.07.2022 Г.

ОТБЕЛЯЗВАМЕ 185 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА
ВАСИЛ ЛЕВСКИ.
„Какво ни остана от тебе, Апостоле? –
калугерско расо, младежките къдри,
кама, револвер и към бъдното мостове,
в заветно тефтерче – словата ти мъдри.
Разделно е времето, сбъркано, страшно
и нужно е пак да обходиш България.
В сърцата ни пътят е стръмен и прашен
и вяра ни трябва, че вече догаря.
По-нужен сега си! По-нужен от всякога –
да пламне отново най-святото дело.
Градчета, селца те очакват пак, Дяконе,
учи пак народа на доблест и смелост.
Там, дето чернеело нявга бесилото,
в полето софийско – поникнало цвете,
То скътало твоята, лъвската сила,
пробило е с корени второ столетие.“

Поклон, Апостоле!