Дейности по НП „Иновации в действие“ 2021-2022 г.

Виж брошура:

Мобилност:

„Разлог – Кнежа, Кликач- Кнежа, Драгоево – Кнежа

На 27.04.2022 г. в Иновативно ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа стартира мобилност по НП „Иновации в действие“ за периода 27.04-30.04.2022 г. с участието на Иновативно НУ „Яне Сандански“, гр. Разлог, ОУ „Христо Ботев“ с. Кликач и ОУ “ Св. Св. Кирил и Методий“ с. Драгоево.

Продължете да четете Дейности по НП „Иновации в действие“ 2021-2022 г.

18.07.2022 Г.

ОТБЕЛЯЗВАМЕ 185 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА
ВАСИЛ ЛЕВСКИ.
„Какво ни остана от тебе, Апостоле? –
калугерско расо, младежките къдри,
кама, револвер и към бъдното мостове,
в заветно тефтерче – словата ти мъдри.
Разделно е времето, сбъркано, страшно
и нужно е пак да обходиш България.
В сърцата ни пътят е стръмен и прашен
и вяра ни трябва, че вече догаря.
По-нужен сега си! По-нужен от всякога –
да пламне отново най-святото дело.
Градчета, селца те очакват пак, Дяконе,
учи пак народа на доблест и смелост.
Там, дето чернеело нявга бесилото,
в полето софийско – поникнало цвете,
То скътало твоята, лъвската сила,
пробило е с корени второ столетие.“

Поклон, Апостоле!