Патронен празник 2021 г.

Отбелязваме 148 години от гибелта                           на Васил Левски.
На 19 февруари Иновативно ОУ „Васил Левски“
отбелязва своя патронен празник.
Празник на героя 
ВАСИЛ ЛЕВСКИ –
БЕЗСМЪРТЕН И ВЕЧЕН!

Продължете да четете Патронен празник 2021 г.

Обучение на учениците от 18.02.2021 г.

На вниманието на учениците от V клас!
От утре -18.02.2021 г. /четвъртък/ на основание Заповед №РД-01-52/26.01.2021 г. на МЗ учениците от пети клас започват присъствено обучение.
Учениците от VII клас отново ще се обучават в електронна среда.
Учениците от VI клас продължават обучението си в електронна среда.
Обучението е съобразно графиците по-долу и седмичната програма.

ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 04.02.2021

I учебен срок за учениците от IV, V, VI и VII клас в ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа завършва на 03.02.2021 г. За тези ученици 03.02.2021 г е неучебен ден – междусрочна ваканция. Вторият учебен срок за тях ще започне на 04.02.2021 г.

*****

Продължете да четете ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 04.02.2021