Материали по математика

Един  сайт за математика

*****

Степенуване – 6 кл. 

/Видеоурок/

*****

Classroom /Моята класна стая по математика – за петокласници/

код на стаята: b4p1s5

*****

Моделиране на текстови задачи  с линейни уравнения – 7 кл.

/Онлайн ръководство/

*****

Компютърна система

Части на компютъра

***

Компютърна система.

***

КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА. ИНТЕРФЕЙС

***

Здравни норми при работа с компютър –   

стартирай и разгледай презентацията:


З А Д А Ч И

  1. Избери изтегляне на документа                                               

и го попълни на компютъра си.

***

2. Елементи на компютърна система /проверка/

***

3. Правилно ли работя с компютър /Проверка/