ДЕЙНОСТИ ПО НП „ИНОВАЦИИ В ДЕЙСТВИЕ“ 2022-2023 Г.

Линк към създадената брошура:

https://www.canva.com/design/DAFnBkVfxzM/f54cIYAFiyeVHZLup3fCkg/edit?utm_content=DAFnBkVfxzM&utm_campaign=designshare&utm_medium=link2&utm_source=sharebutton&fbclid=IwAR1ZBAyWDWYcx3FJlg11RGNY_Fe1CzZP9gRlkaF-4E4wB5cEFON-h-qME0I

За да изтеглиш брошурата в pdf, отвори тук:

Мобилност:

гр. Бургас – гр.Кнежа,  с. Софрониево  –              гр. Кнежа

 

За периода 19.04 – 21.04.23 г. иновативно ОУ „Васил Левски“ беше домакин на мобилност по НП „Иновации в действие“. Гостуваха ни колеги и ученици от иновативно ОУ „Христо Ботев“ гр. Бургас и ОУ “ Отец Паисий“ с. Софрониево.