ВАКАНЦИИ И НЕУЧЕБНИ ДНИ

УЧЕБНА 2020/2021 Г.

Ваканции и неучебни дни за учебната 2020/2021 година

Начало и край на ваканциите:

30.10.2020 г. – 01.11.2020 г. вкл. – есенна
24.12.2020 г. – 03.01.2021 г. вкл. – коледна
03.02.2021 г.  – междусрочна ваканция за IV – VII кл.        10.02.2021 г. – междусрочна ваканция за I – III кл.
03.04.2021 г. – 11.04.2021 г. вкл. – пролетна за I – XI клас

Начало на втория учебен срок:

04.02.2021 г.  – за учениците от IV – VII кл.  

10.02.2021 г.  – за учениците от I – III кл


Неучебни дни

19.05.2021 г. – ДЗИ по БЕЛ
21.05.2021 г. – втори ДЗИ
25.05.2021 г. – неучебен, но присъствен ден за училищни, просветни и културни дейности
16.06.2021 г. – НВО по БЕЛ в края на VII и на Х клас
18.06.2021 г. – НВО по математика в края на VII и на Х клас

Край на втория учебен срок:

07.06.2021 г. –  І – III клас (14 учебни седмици) + 2 седмица за проектни дейности и допълнително обучение)
14.06.2021 г. – IV – VІ клас (16 учебни седмици)+ 2 седмица за проектни дейности и допълнително обучение)
30.06.2021 г. – VII  клас (18 учебни седмици)