СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

ГР. КНЕЖА

ОБЯВЯВА

следните свободни места за ученици             

за уч. 2023/2024 г.

/към 09.04.2024г./

I а клас – 3 свободни мeста ;

I б клас – 45 свободни мeста ;

II а клас – 45 свободни мeста ;

II б клас – 5 свободни мeста ;

III клас –       –

IV клас – 1 свободно място ;

V „а“клас – 1 свободно място ;

V „б“клас – 1 свободно място ;

VI „а“клас –       –

VI „б“клас – 7 свободни места;

VII „а“клас – 3 свободни места;

VII „б“клас –            -;

 

Отбелязваме 22 март като Световен ден на водата

I клас

Първокласниците гледаха презентация, изработена и представена от ученички от VI клас.

Часът завърши с танц на песничка за водата.

II клас

На 22 март учениците от 2.клас отбелязаха Световния ден на водата. Те с изненада научиха, че над 2 млрд. души на нашата планета живеят без достъп до питейна вода. Всички стигнаха до извода, че чистата вода е живот и нашият живот зависи от това, как ще опазим качеството на водата.

Кадри от проведения час:

III клас
Съчинения и рисунки на тема: Защо трябва да използваме разумно водата?
IV клас
???? Четвъртокласиците при ОУ „Васил Левски“ също отбелязаха Световния ден на водата ????
УЧЕНИЦИТЕ ОТ ПРОГИМНАЗИАЛЕН ЕТАП:
  • Изработиха постери и рисунки, които аранжираха в коридорите и класните стаи;
  • Проведоха тематичен час на класа, посветен на водата;
  • Ученици от VI клас изработиха презентация, която представиха пред учениците от първи клас;
  • С филм, презентация и викторина учениците от ГЦОУД в 6 клас в „Занимания по интереси“ отбелязаха Световния ден на водата – 22 март.
  • В часовете по ИТ изработиха онлайн брошури и плакати по темата;                                                                                                   Ето изображения на някои от тях:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ученици в ОРЕС от 10.03.2022г.

Иновативно ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа обявява, че учениците от VIа и VI б кл. са под карантина и ще бъдат обучавани в ОРЕС за периода от 10.03.2022г. до 16.03.2022г включително.

Обучението в електронна среда ще се извършва по следния график: