Нов проект за иновативно училище

Радваме се да споделим с Вас, че На основание Заповед № РД09-3533/ 08.12.2020 г. на МОН и на чл. 73а, ал. 4, във връзка с чл. 73а, ал.2 и чл. 70, ал. 5 от Наредба № 9 от 19.08. 2016 г. за институциите в системата на предучилищното и училищното образование, по предложение на Комисията за иновативните училища към министъра на образованието и науката ОУ „Васил Левски“гр. Кнежа е одобрено отново за иновативно училище.

Вижте Заповед на МОН

КОЛЕДЕН БЛАГОСЛОВ

Отново е Коледа, отново се вслушваме в тишината на декемврийската нощ, отново поспираме в очакване на чудото. Чудото на сътворението. Чудото на живота. В такива мигове може би най-пълно преоткриваме себе си. Продължете да четете КОЛЕДЕН БЛАГОСЛОВ