Пускане на хвърчила

Финална изява на клуб „Екология“ по проект „Твоят час“ с ръководител г-жа Камелия Павлова: пускане на хвърчила. Награждаване на участниците в клуба от г-жа Таня Цуцуманова – директор на училището. /31.05.2017 г./