ПРИЕМ 2023 Г. В VIII КЛАС

На вниманието на всички седмокласници                               и техните родители!!!

ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ОБЯВЯВА, ЧЕ ЩЕ БЪДЕ УЧИЛИЩЕ – ЦЕНТЪР ЗА ОБЩИНА КНЕЖА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ ЗА УЧАСТИЕ В ПЪРВИ  И ТРЕТИ ЕТАП НА КЛАСИРАНЕ ЗА ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В VIII КЛАС В НЕСПЕЦИАЛИЗИРАНИТЕ УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2023-2024 ГОДИНА

РАБОТНО ВРЕМЕ НА КОМИСИЯТА ЗА ПРИЕМ НА ДОКУМЕНТИ:

от 05.07.2023 г. до 07.07.2023 г., включително  –

от 08.00 ч. до 18.00 ч.

от 26.07.2023г. до 27.07.2023 г. включително – от 08.00 ч. до 18.00 ч.