Архив за етитет: ваканция

ВАЖНО СЪОБЩЕНИЕ!

На основание Заповед № РД-01-35/25.01.2019 г. на Директора на РЗИ – Плевен, Заповед №33 /22.01.2019 г. на Кмета на Община Кнежа и Заповед № РД09-1708/29.08.2018 г. на МОН дните от 28.01.2019 г до 05.02.2019 г. са обявени за неучебни.

Учебните занятия в ОУ „В. Левски“ гр. Кнежа ще бъдат възобновени на 06.02.2019 г., когато ще започне II срок на уч. 2018/2019 г.

Програмата за II уч. ср. можете да видите в  раздел „Седмична програма“.