СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

УЧЕБНА 2023/2024Г.


С Е Д М И Ч Н А     П Р О Г Р А М А  I  СРОК

1-4 кл. /изтегли файла/


*****

С Е Д М И Ч Н А     П Р О Г Р А М А  I I  СРОК

1-4 кл. /изтегли файла/

 

    С Е Д М И Ч Н А     П Р О Г Р А М А   I  СРОК

5 – 7 кл.  /изтегли файла/


*****

 

С Е Д М И Ч Н А     П Р О Г Р А М А   I I  СРОК

5 – 7 кл.  /изтегли файла/

                          

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.