СЕДМИЧНА ПРОГРАМА

УЧЕБНА 2020/2021 Г.


С Е Д М И Ч Н А     П Р О Г Р А М А  I  СРОК

1-4 кл. /изтегли файла/

*****

С Е Д М И Ч Н А     П Р О Г Р А М А  I I  СРОК

1-4 кл. /изтегли файла/

    С Е Д М И Ч Н А     П Р О Г Р А М А   I  СРОК

5 – 7 кл.  /изтегли файла/

*****

                            С Е Д М И Ч Н А     П Р О Г Р А М А   II  СРОК

5 – 7 кл.  /изтегли файла/

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.