ПЛАНОВЕ 2020-2021 Г.

ДНЕВЕН РЕЖИМ


ГОДИШЕН  КОМПЛЕКСЕН  ПЛАН

***

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА НА УЧИЛИЩЕТО


УЧИЛИЩНИ УЧЕБНИ ПЛАНОВЕ

Първи клас

*****

Втори клас

*****

Трети клас

*****

Четвърти клас


V „A“ клас

*****

V „Б“ клас

*****

VI „А“ клас

*****

VI „Б“ клас

*****

VII „А“ клас

*****

VII „Б“ клас

 

Учебен план III кл. – комбинирана форма

ДРУГИ  ПЛАНОВЕ:

EТИЧЕН  КОДЕКС НА УЧИЛИЩНАТА ОБЩНОСТ

***

СТРАТЕГИЯ НА ОУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КНЕЖА

***

ПЛАН ЗА ИЗПЪЛНЕНИЕ НА СТРАТЕГИЯТА НА  ОУ ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ ГР. КНЕЖА

***

ПЛАН  ЗА  КВАЛИФИКАЦИЯ

***


БДП

Заповед за утвърждаване                                       на План – програма по БДП

План – програма по БДП


ПРОГРАМИ

 

ГОДИШНА  УЧИЛИЩНА  ПРОГРАМА  ЦОУД

***

Програма за гражданско, здравно, екологично и интеркултурно образование

***

Програма  за предоставяне на равни възможности и за приобщаване на деца и ученици от уязвими групи

***

Програма за превенция на ранното напускане на училище


СПОРТЕН КАЛЕНДАР 2020-2021 Г.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *