Занимание на „Клуб за дигитални компетентности във II клас“ – първа и втора група.

Клубът е създаден и функционира по повод стартирането на проект на МОН BG05M2ОP001-2.012-0001 „Образование за утрешния ден“ по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове. Залага се на дигитализацията в образованието.

Специфичните цели на проекта са насочени към:

  • усвояване на знания и умения за работа в дигиталното общество;
  • подобряване на достъпа до образование, в т.ч. чрез използване на леснодостъпни платформи и мобилни приложения;
  • намаляване на различията в резултатите от ученето в различните училища и населени места;
  • модернизиране на методите и средствата за обучение;
  • повишаване на качеството на образованието, за по-добрата дигитална подготовка на учащите се, с цел по-бърза и по-лесна реализация на пазара на труда;
  • насърчаване модернизирането на образованието и ученето през целия живот;
  • осигуряване на условия и подкрепа за прилагането на педагогически иновации и съвременни подходи на преподаване.

 

В Иновативно ОУ „Васил Левски“ започнахме работа по новия проект с две групи ученици от втори клас, които ще усвояват базови дигитални компетентности, тъй като те са единствените ученици в училището, които досега нямаха занимания по ИТ или КМ. Децата са чудесни, проявяват интерес, активно се включват в часовете и с желание изпълняват поставените им задачи.

Вижте кадри от едно тяхно занятие:

Първа група:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Втора група:

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *