Архив за етитет: уроци

POWER POINT

ПРОГРАМА ЗА СЪЗДАВАНЕ, РЕДАКТИРАНЕ И СЪХРАНЯВАНЕ НА КОМПЮТЪРНИ ПРЕЗЕНТАЦИИ

Компютърна презентация /източник: https://it-5ou.weebly.com/

********************************************

Елементи на компютърна презентация                /източник: Издателство Изкуства/

 

********************************************

Създаване на компютърна презентация
ПРАВИЛА ЗА СЪЗДАВАНЕ НА ПРЕЗЕНТАЦИЯ
Посочените правила са предложени като съвети. Прилагането им трябва да се съобразява със ситуацията.

Общи правила

 • Идея за слайд
 • Числовите данни да се представят графично (диаграма)
 • Авторско право

Правила за текста

 • Къси фрази
 • Достатъчно голям размер на символите
 • Несерифен шрифт
 • Цветът на символите – в контраст с цвета на фона

Правила за дизайна

 • Да се избягва прекалената пъстрота
 • Да се използват готови шаблони

Правила за изображенията

 • Да са лесни за възприемане
 • Да са свързани с текста
 • Да са с достатъчна големина
 • Да са с добро качество

Правила за представяне на презентация

 • Разбираем и ясен език
 • Тялото – с лице към публиката
 • Ръцете – до тялото, минимум жестове
 • Лицето – ведро, без гримаси
 • Дистанция до публиката
 • Ограничено движение в залата
********************************************

Електронно учебно помагало                                   за компютърни презентации