Архив за етитет: уроци

ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 04.02.2021

I учебен срок за учениците от IV, V, VI и VII клас в ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа завършва на 03.02.2021 г. За тези ученици 03.02.2021 г е неучебен ден – междусрочна ваканция. Вторият учебен срок за тях ще започне на 04.02.2021 г.

*****

Продължете да четете ОБУЧЕНИЕ НА УЧЕНИЦИТЕ ОТ 04.02.2021

Към родителите

Уважаеми родители,
Във връзка с обявеното от Народното събрание извънредно положение в страната, всеки от нас е длъжен да прояви най-висока степен на отговорност към обществото.

 

Нека запазим спокойствие и да предприемем всички необходими мерки, които се предлагат от Националния оперативен щаб и се прилагат от правителството на Република България.
Най-важната ни мисия днес е да опазим живота и здравето на нашите деца, на възрастните хора, на всеки човек.
Това, което ни се случва, води до промени във всички дейности на обществото, включително и в образователния процес.

Живеем в технологичен свят, който ни предоставя решения за бърза и надеждна комуникация. Сега тези възможности може да подпомогнат учебния процес и да допринесат за пълноценното прилагане на един нов подход към образованието. Дигитализацията е начинът учебно-възпитателната работа да не прекъсва.
Образованието в дигитална среда може да бъде приложено успешно само с Вашата подкрепа и в непрекъснато партньорство с педагогическите специалисти и ръководството на ОУ “ Васил Левски“. Всички алтернативни варианти за учене и преподаване от разстояние могат да бъдат използвани. Става дума за електронни платформи за синхронно и асинхронно обучение, онлайн обучение в реално време и електронна комуникация. Подходящи са и електронните варианти на учебници, електронно четимите учебници, както и електронните ресурси на редица доставчици.
Комуникацията е възможна и чрез електронните дневници, електронна поща, социални мрежи и други, при което на учениците в домашни условия ще се оказва дистанционна подкрепа за самоподготовка и упражнения.
Един от положителните резултати на дигитализацията е подобреният обмен на информация между учители и родители. Тя позволява да се засилят процесите на двупосочна комуникация, което ще подобри взаимоотношенията между семействата и училището, ще внесе повече разбиране и толерантност.
За пълноценно прилагане на обучението от разстояние през идните дни е желателно да бъдат изпълнени следните препоръки:
• Следете постоянно информацията, която изпращат учителите на Вашето дете;
• Осигурете тиха и спокойна среда, където детето да се настани удобно и да може да се съсредоточи върху комуникацията с учителя и усвояването на учебния материал;
• Подгответе налично електронно устройство и при възможност – свързване с интернет;
• Съдействайте на педагогическите специалисти за изпълнение на инструкциите и задачите, които поставят;
Ето и някои практически съвети, с изпълнението на които ще допринесете в значителна степен за постигане на общите цели:
• Обсъждайте с детето си какви са неговите задачи за деня и следете за изпълнението им.
• Насърчавайте детето да бъде активно.
• Препоръчително е да осигурите присъствието на възрастен по време на учебния процес от разстояние.
• Съдействайте на по-малките деца с наличната техника, осигурете им възможност да гледат уроците по БНТ
• Споделяйте информация за проблема и насърчавайте Вашите по-големи деца да вземат отговорни решения и да ги прилагат по отношение ограничаване на физическите контакти с приятели и връстници.
• Поддържайте интензивна комуникация с учителите. Споделяйте затрудненията, които срещате, за да намерите заедно най-доброто решение.

Нека бъдем добронамерени, сплотени и да си сътрудничим в името на най-добрия интерес на детето.

Таня Цуцуманова

Директор на ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа

Работа с POWER POINT

КАК СЪЗДАВАМ ПРЕЗЕНТАЦИЯ

Материал 1

Материал 2

Материал 3

Материал 4

/Материалите са създадени от Георги Тодоров/

В помощ на ученика

Линк на клип №1:

https://www.youtube.com/watch?v=c2LYOrT28kI&t=3s&fbclid=IwAR0xiqlC-itp61oLutQCTO25QFTosK-8zgfOmEvN1tTMxaOla1EI7rzBiTA

*****

Линк на клип №2:

https://www.youtube.com/watch?v=fdldePW0LYE

*****

Линк на клип №3:

https://www.youtube.com/watch?v=OsYWBd1-z5E

*****

Линк на клип №4:

https://www.youtube.com/watch?v=2I2uQ6Ux-OI

Практическа задача

14.05.2021г.

Имейли на преподавателите:

Ива Рангелова bresa_67@abv.bg
Бисерка Хинкинска- Бучелска bibi_1967@abv.bg

***

 Запазване на презентация в различни файлови формати

Виж презентация

/Авторски материал на Г. Тодоров/


ТЕСТОВА ПРОВЕРКА 

МАТЕРИАЛИ ПО КМИТ ЗА СЕДМИ КЛАС

VII КЛ.

НАЧАЛЕН  ПРЕГОВОР

**********

ТЕСТ ВХОДЯЩО НИВО

Оценката от теста се изчислява в зависимост от получените точки по формулата:

ОЦЕНКА=(бр. получени точки точки*4)/50+2


УРОЦИ VII КЛАС

I  РАЗДЕЛ

КОМПЮТЪРНА СИСТЕМА 

Тема №1: Основни технически параметри на компонентите на КС – /учебник на издателство „Изкуства“/


ВИЖ Презентация

Какво научих днес? – Тестова проверка тук.

* * *

ДА СИ ПРИПОМНИМ

Виж презентация и мисловна карта

Още информация:

Тема №2: Основни технически параметри на компонентите на КС – Упражнение- /учебник на издателство „Изкуства“/

Какво научих днес? – Проверка 1 – тук;

                                      Проверка 2 – тук;

Разчитане на данни – Проверка 3 – тук;

* * *

ПРЕГОВОР ПО ТЕМА 1 И 2 – упражнение

Тема №3:Компютърна система и защита на данните в нея. 

Компютърни вируси

Как да премахна компютърен вирус?

Виж презентация по темата:


Виж друга презентация по темата ТУК

Топ 10 на най-лошите компютърни вируси

ЛЮБОПИТНО:

Най-мощните компютърни вируси за всички времена

***

Добри безплатни антивирусни програми

Какво научих днес? – Проверка 1 – тук;

                                      Проверка 2 – тук;

* * *

II  РАЗДЕЛ

ТЕКСТООБРАБОТКА

Тема№1: Въвеждане на текст, съдържащ специални знаци и символи. Прехвърляне на данни между няколко текстови документа

Виж презентация

***

Как да вмъкна специални символи в текст

 

Тема№2:

ЗАДАЧИ 

Тема№3: Графични елементи в Word


Създаване, оформяне и редактиране на таблици.

/Упражнение/

Задача

В нов текстов документ създайте и форматирайте таблицата по показания примерен модел. Съхранете файла с име vreme_1.docx.

Картинки за задачата. За да ги свалиш, кликни на тях и избери Запазване на изображението като;

 

 


РАБОТА С MS EXCEL

ТЕМА: Проектиране, създаване и форматиране на електронна таблица

Виж теория по темата – отвори презентация – /автор: Г. Тодоров/
Задание:

Проектирайте В Excel  таблица със следните елементи:
– Заглавие:
– Колони с етикети: номер по ред, артикул, количество, единична цена, цена, отстъпка, цена с отстъпка
– Ред за всеки артикул;
– Ред за ДДС и ред за обща сума;

Виж примерна таблица:


 

 

 

* * *

ПРАКТИЧЕСКА РАБОТА В EXCEL

Помощни файлове

Temperatures – /изтегли файл/

Books_invoice – /изтегли файл/

EXCEL – ПРОВЕРКА И КОНТРОЛ ЗА 7 КЛАС


РАБОТА С POWER POINT

 

 

ТЕСТ – ИЗХОДНО НИВО – седми клас

/Оценката се изчислява по фопмулата: (бр. получени точки*4) / 20 +2 /

 

Бинарен урок в пети клас

Кадри от бинарен урок по математика и човекът и природата в пети клас на тема: „Клетка и десетични дроби“, проведен в Иновативно ОУ „Васил Левски“ на 25.02.2020 г. в стаята за занимания по интереси в училище.

Продължете да четете Бинарен урок в пети клас