Архив за етитет: документи

Достъп до обществена информация

Информация за упражняване на правото на достъп до обществена информация в ОУ „Васил Левски” – град Кнежа

*****

Достъп до обществена информация се предоставя въз основа на подадено заявление по един от следните начини:

  • в канцеларията на училището;
  • по пощата;
  • на електронна поща: ou_levski_kn@abv.bg /не се изисква електронен подпис/.

Заявления се приемат в канцеларията

на ОУ „Васил Левски” – гр. Кнежа,

п.к. 5835, ул. „ОпълченскаNo84”  

от техническия секретар

всеки работен ден от 8.00 до 16.30 ч.

Телефон за връзка с техническия сътрудник – 09132/7258.

 

Връщане в началото