РЪКОВОДСТВО

     

 

 

 

 

 

Таня Цуцуманова                 Ива  Рангелова

       Директор                  Заместник – директор УД 


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА

Понеделник – 14.00 – 15.00 ч.

Четвъртък –  14.00 – 15.00 ч.