РЪКОВОДСТВО

 

Таня Цуцуманова                 Иван Пещенски

       Директор                    Заместник – директор 


ПРИЕМНО ВРЕМЕ НА ДИРЕКТОРА

Понеделник – 14.00 – 15.00 ч.

Четвъртък –  14.00 – 15.00 ч.