Архив на категория: новини

Международен ден за безопасен интернет

На 07.02.2023 г. се отбелязва международния ден за безопасен интернет.
Връзки към игри, разработени за ученици от 5, 6 и 7 клас на тема „Безопасен интернет“. Игрите за 5 клас са напълно подходящи и за 4 клас.За всеки един от класовете са подготвени по 4 мини игри, съобразени с учебната програма.
Повече информация по темата виж тук.
Център за безопасен интернет – виж тук.
Хипервръзки към игрите:
                                            /Автор: Криста Механджийска/

18.07.2022 Г.

ОТБЕЛЯЗВАМЕ 185 ГОДИНИ ОТ РОЖДЕНИЕТО
НА
ВАСИЛ ЛЕВСКИ.
„Какво ни остана от тебе, Апостоле? –
калугерско расо, младежките къдри,
кама, револвер и към бъдното мостове,
в заветно тефтерче – словата ти мъдри.
Разделно е времето, сбъркано, страшно
и нужно е пак да обходиш България.
В сърцата ни пътят е стръмен и прашен
и вяра ни трябва, че вече догаря.
По-нужен сега си! По-нужен от всякога –
да пламне отново най-святото дело.
Градчета, селца те очакват пак, Дяконе,
учи пак народа на доблест и смелост.
Там, дето чернеело нявга бесилото,
в полето софийско – поникнало цвете,
То скътало твоята, лъвската сила,
пробило е с корени второ столетие.“

Поклон, Апостоле!

 

Важна информация!

ОУ „Васил Левски“ уведомява своите ученици, че на основание Заповед РД-01-65/16.02.2022 г. на Директора на РЗИ-Плевен, от 21.02.2022 г. обучението на всички ученици от I до VII кл. ще бъде ПРИСЪСТВЕНО.

ПРИЕМ СЛЕД 7 КЛ.

Иновативно ОУ „Васил Левски “ гр. Кнежа уведомява учениците от 7 кл. и техните родители, че съгласно Заповед №РД-08-580 от 18.06.2021 г.  на РУО – Плевен ще приема документи на ученици след завършено основно образование за участие в първи и трети етап на класиране.

Работно време на комисиите

за прием на документи за първи етап:

05.07-07.07.2021г.                   8.00 ч. – 18.00 часа

Стартира проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

**********

Виж  платформа по проекта

**********

Стикер

Плакат

**********

По Дейност 1 от проекта кандидатствахме за устройства от МОН  и получихме 18 ученически лаптопа и 7 лаптопа за педагогически специалисти. Устройствата се използват рационално при обучения в ОРЕС и в непосредствения учебен процес при присъствено обучение.

Устройстватата за ученици се съхраняват в компютърен кабинет, обозначен с плакат по проекта и стикери. Определено е лице, което отговаря за това.

Лаптопите за педагогическите специалисти се ползват от преподавателите съгласно приемно-предавателни протоколи, качени в ИС и са пряко използвани в образователния процес.

Всички технически устройства  са обозначени със стикери по проекта.

По дейност 2 в обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) и работа с образователни платформи през месец юни 2021 г. се включиха 6 ученици от училището, които са срещали трудности при обучението в ОРЕС през учебната година.


По дейност 3 проведохме и едно краткосрочно обучение за усъвършенстване на уменията на двама педагогически специалисти за преподаване при ОРЕС, които не бяха преподавали в MS Teams, с цел осигуряване на качествено и безпроблемно обучение;


В обученията по Дейност 4 се включиха и родители, които са  изпитали затруднения да помагат на децата си при участие в ОРЕС и изявиха желание да се включат в обучителните групи по проекта.


В началото на учебната 2021/2022 г. включихме в обучения всички първокласници, за да се подпомогнем осъществяването на плавен и безболезнен преход от предучилищно към училищно образование в електронна среда.

 

**********

Можеш да видиш презентация
за работата по проекта ТУК.

**********