Проект „Училище 365“

Чрез реализацията на проекта „Училище 365“, базирано на облачната услуга Microsoft Office 365, се предлага
съвременно решение за организация, управление и повишаване на качеството на образователния процес, електронно общуване, сътрудничество и обучение, създаване и използване на електронно учебно съдържание, оценка на напредъка на учениците, електронен дневник.


Предлаганата електронна образователна платформа съдържа множество компоненти и има следните функционалности:
1. Споделяне – платформата може да бъде предоставена на цялата образователна общност, не само на кандидатстващото училище.
2. Ползване – платформата се предоставя за ползване за период от 5 години.
3. Технология – платформата е базирана на облачна технология Office 365 и е глобално достъпна.
4. Обучение – осигурява се безплатно обучение на педагозите, които ще работят със системата, под формата на подробни ръководства, видео уроци и онлайн консултации.
5. Учебни материали – ресурсите, предоставяни към платформата могат да се споделят и използват и от други училища.
6. Упражнения и оценка – в платформата са включени упражнения с възможност за оценяване, има и модул за създаване и споделяне на нови тестове и анкети.
7. Статистики и отчети – могат да се генерират различни видове статистики и отчети с цел повишаване качеството на образователния процес.