ПРИЕМ V КЛАС ЗА УЧ.2020/2021 Г.

       Дейности, свързани с приема на  ученици в V клас

       Заповед  за училищен план – прием в V клас 

     


Заповед за комисия за прием