ПРИЕМ V КЛАС ЗА УЧ.2022/2023 Г.

       Дейности, свързани с приема на  ученици в V клас

       Заповед  за училищен план – прием в V клас и график на дейностите – виж тук: