ПЛАН НВО

План за информационна кампания

    за организиране и провеждане на НВО в VII кл.

    в ОУ ,,Васил Левски” гр. Кнежа за уч. 2017/2018 г.

/отвори файла/