ОУ ,,Васил Левски“ гр. Кнежа – член на световен образователен форуч

Четвъртата годишна инициатива на Световния образователен форум България се проведе на 14.11.2018 г. в град Пловдив и представляваше майсторски клас на тема: „ Иновации в класната стая”, с лектори от Финландия, Холандия и Белгия.

Събитието бе организирано от Община Пловдив, ПУ ,,Паисий Хилендарски“, СБУ, и със съдействието на РУО Пловдив и МОН.

ОТ ОУ ,,В. Левски“ присъстваха г-жа Таня Цуцуманова – Директор на училището и преподавателите: г-жа Надежда Цветкова и г-н Дмитрий Илиев.

Виж повече информация   за  

Световен образователен форум България