Заповед НА МОН

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне  на дати за провеждане на изпитите от НВО                         в IV, VII и X клас

Заповед РД09-944/01.04.2019 г. на МОН за провеждане на НВО и организация на дейностите по приема в VIII кл.

Приложение 1

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

/изтегли и отвори документа/

Приложение 2

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

/отвори документа/