Самостоятелна форма 2018/2019г.

Из ПДУ:

Ред за уведомяване на учениците в самостоятелна форма за полагане на изпити:

  1. Учениците, обучавани в самостоятелна форма подават заявление за записване в началото на учебната година или 20 дни преди началото на изпитната сесия;
  2. Учениците, обучавани в самостоятелна форма, подават заявления за явяване на изпити в съответните изпитни сесии, като периодично се информират за предстоящите дейности за приключване на учебната година.
  3. Лицето, определено за класен ръководител на учениците в самостоятелна форма уведомява учениците за правилата на училището при организирането на дейностите през годината:

3.1.За насрочване на за изпити в съответната изпитна сесия; 3.2.Конспектите по всеки учебен предмет;

  1. Уведомяването се осъществява чрез: – Електронната поща;

– Поставяне на видно място на заповедта с графика на изпитите;

– Публикуване на сайта на училището на изпитните дати по различните учебни дисциплини;

Чл. 125. Ученик, обучаван в самостоятелна форма на обучение, който не се е явил на три поредни сесии, се смята за отписан от училището.


График на изпитните сесии за самостоятелна форма на обучение през учебната 2018/2019 г.

I. Редовна сесия: 14.01.2019 г.- 31.01.2019 г.

II. Редовна сесия: 03.06.2019 г. – 15.06.2019 г.

III. Поправителна сесия: 17.06.2019 г. – 30.06.2019 г.

 

 

График на I изпитна  сесия

Изобразително изкуство – 16.01.2019 г. /сряда/

Технологии и предприемачество – 21.01.2019 г. /понеделник/

Музика – 25.01.2019г. /петък/

Информационни технологии – 30.01.2019 г. /сряда/


График на II изпитна  сесия

Английски език – 03.06.2019 г. /понеделник/

Български език и литература  ИУЧ – 05.06.2019 г. /сряда/

Математика ИУЧ – 06.06.2019 г. /четвъртък/

Български език и литература  – 07.06.2019 г. /петък/

Човекът и природата – 10.06.2019 г. /понеделник/

История и цивилизация – 11.06.2019 г. /вторник/

География и икономика – 12.06.2019 г. /сряда/

Математика – 13.06.2019 г. /четвъртък/

 

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.