РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

УЧЕБНА 2023/2024 Г.


Иновативно ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа уведомява родителите на учениците, че на 29.11.2023 г. от 17.00 ч. ще се проведе родителска среща;

Иновативно ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа уведомява родителите на първокласниците, че на16.11.2023 г. от 17.00 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от I клас;


Иновативно ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа уведомява родителите на учениците от Vб клас, че на 16.11.2023 г. от 17.00 ч. ще се проведе родителска среща ;

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.