РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

УЧЕБНА 2022/2023 Г.


Иновативно ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа уведомява родителите на първокласниците, че на 08.09.2022 г. от 17.00 ч. ще се проведе родителска среща за учениците от I клас;


Иновативно ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа уведомява родителите на учениците, които през уч. 2022/2023 г. ще бъдат  в V клас, че на 12.09.2022 г. от 17.00 ч. ще се проведе родителска среща ;

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.