РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

УЧЕБНА 2020/2021 Г.


УЧЕБНА 2019/2020 Г.

ГРАФИК  ЗА РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

I учебен срок: 05.09.2019 г. – родителска среща за I и V кл.;

                          30.10.2019 г. – обща родителска среща и                                                            родителска среща по класове;

II учебен срок: 13.02.2020 г. – родителска среща по класове;

                            25.03.2020 г. – родителска среща по класове;

29.04.2020 г.- родителска среща за VII кл.;

Ръководството на ОУ ,,Васил Левски“

гр. Кнежа съобщава, че на 13.02.2020 г.

родителската  среща ще се проведе

от 17.00 ч.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

***

Ръководството на ОУ „Васил Левски“

гр. Кнежа съобщава,

че на 05.09.2019 г. от 16.30 ч. ще се проведе

родителска среща за първи и пети клас.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

***

ГРАФИК  ЗА УЧ. 2018/2019 Г.

I учебен срок: 10.10.2018 г. обща родителска среща и                                       родителска среща по класове;

                          16.01.2019 г.

II учебен срок: 13.03.2019 г.

                            24.04.2019 г.

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.