РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

УЧЕБНА 2021/2022 Г.


На 17.03.2022 г. ще се проведе родителска среща за учениците от IV клас при следния дневен ред:

  1. Провеждане на НВО при завършване на IV клас;
  2. Дейности, свързани с училищния план-прием в V клас;

 

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.