РОДИТЕЛСКИ СРЕЩИ

УЧЕБНА 2019/2020 Г.

Ръководството на ОУ „Васил Левски“

гр. Кнежа съобщава,

че на 05.09.2019 г. от 16.30 ч. ще се проведе

родителска среща за първи и пети клас.

ЗАПОВЯДАЙТЕ!

***

ГРАФИК  ЗА УЧ. 2018/2019 Г.

I учебен срок: 10.10.2018 г. обща родителска среща и                                       родителска среща по класове;

                          16.01.2019 г.

II учебен срок: 13.03.2019 г.

                            24.04.2019 г.

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.