ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА

В момента има активна процедура.

Документ „Обявление за възлагане на обществена поръчка на стойност по чл. 20, ал. 3 или ал. 7 от ЗОП – Обява за събиране на оферти за поръчка 04430-2023-0001 „Доставка на хранителни стоки за нуждите на ОУ ”Васил Левски” гр. Кнежа по девет обособени позиции” беше публикуван на 20 февруари 2023 (понеделник) 16:06 (UTC+2).

Публикацията може да бъде видяна на следния Интернет адрес: (https://app.eop.bg/today/267599)

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.