„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТА

*******

Документи по проекта

Приложение №1 – Карта за участие


Приложение №2 –  Индивидуална карта

 

Приложение №3 – Декларация за информираност и съгласиеПриложение №4 – Заявление за участие и декларация за информирано съгласие


През учебната 2020/2021 г. Иновативно                     ОУ „Васил Левски“  продължава работа по проект „Подкрепа за успех“.

Групи за работа по проекта:

  1. Групи за допълнително обучение:
  • в пети клас – по български език – ръководители Тихомир Хиновски и Силвия Митева;
  • в шести клас: – по математика – с ръководител Ива Рангелова;
  • в седми клас:

– по български език – ръководител Силвия Митева;

-по математика – ръководител Бисерка Хинкинска – Бучелска


2. Група за занимания по интереси- „Танци, песни и театър“ – за ученици от  III кл. с ръководител г-жа Ваня Иванова

**********************

ПЛАТФОРМА ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТА

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.