„ПОДКРЕПА ЗА УСПЕХ“

УКАЗАНИЯ ПО ПРОЕКТА

*******

Документи по проекта

Приложение №1 – Карта за участие


Приложение №2 –  Индивидуална карта 


Приложение №3 – Декларация за информираност и съгласиеПриложение №4 – Заявление за участие и декларация за информирано съгласие


От учебната 2019/2020 г. Иновативно                     ОУ „Васил Левски“ работи по проекта

Групи за работа по проекта:

  1. Групи за допълнително обучение:
  • в пети клас – по български език – ръководител Тихомир Хиновски;
  • в шести клас – по български език – ръководител Силвия Митева;

2. Група за занимания по интереси- „Танци, песни и театър“ – за ученици от II  и  III кл. с ръководител г-жа Ваня Иванова

**********************

ПЛАТФОРМА ЗА РАБОТА ПО ПРОЕКТА

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.