НП ,,Иновации в действие“

УЧЕБНА 2020/2021 г.

Предвиждаме мобилност и през настоящата година. Имаме сключени договори с иновативно и неиновативно училище за работа по проекта. Очакваме одобрение.


УЧЕБНА 2019/2020 г.

  • Мобилност:  Кюстендил – Кнежа

                            Койнаре – Кнежа

Повече информация виж тук


  • Мобилност: Кнежа – Кюстендил

Повече информация виж тук

Печатно издание за мобилностите

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.