НП ,,Иновации в действие“

  • Мобилност:  Кюстендил – Кнежа

                            Койнаре – Кнежа

Повече информация виж тук


  • Мобилност: Кнежа – Кюстендил

Повече информация виж тук

Печатно издание за мобилностите

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.