НП ,,Иновации в действие“

УЧЕБНА 2021/2022 г.

Виж информация тук.

УЧЕБНА 2020/2021 г.

Линк към електронна книжка за описание на мобилност

в ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа  тук.

Брошура за мобилност
Фотоалбум за мобилност

фотоалбум по НП Иновации в действие;


УЧЕБНА 2019/2020 г.

  • Мобилност:  Кюстендил – Кнежа

                            Койнаре – Кнежа

Повече информация виж тук


  • Мобилност: Кнежа – Кюстендил

Повече информация виж тук

Печатно издание за мобилностите

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.