НП „Заедно в грижата за ученика“

УЧЕБНА 2020/2021 г.

Училището е одобрено и продължава работа по Модул 2 и през настоящата година.

УЧЕБНА 2019/2020 г.

Модул 2 „Осигуряване на условия за екипна работа на учителите от началния етап с детски учители и с учители по учебни предмети от прогимназиалния етап“

Урок в първи клас

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.