За учителя

“ Най- добрите учители постигат резултати

като помагат на учениците да дават

най – доброто,  на което са способни.“                                     

/ Кен Робинсън, Креативните училища/

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.