Иновативно училище

На 09.07.2018 г. с Решение на Министерски съвет № 472 ОУ „Васил Левски“ е одобрено за иновативно училище. 290 са училищата в България, които са одобрени с този статут. За област Плевен са само седем, а за Община Кнежа е само Основно училище „ Васил Левски“ . За нас е гордост , че се нареждаме до Математическата гимназия „Гео Милев“ – Плевен, Средно училище „Иван Вазов” – Плевен и Държавна финансово-стопанска гимназия „Интелект“- Плевен.
За пореден път успяхме да докажем, че сме екип, който е отдаден изцяло на децата, който работи в името на децата. Ние искаме най-доброто за тях и успяваме с качествено обучение и любов! Нашето Иновативно училище е училище в което ще има нов образователен модел на мислене. Модел чрез който учениците ще подобрят образователните си резултати, ще повишат критичното си мислене и творчество чрез иновативни образователни процеси, методи на преподаване, училищно лидерство и учебни стратегии. Въвеждаме високи стандарти на обучение в класната стая. Искаме нашите ученици да са ангажирани в активна интелектуална и емоционалната дейност и да развиват умения за критично мислене.
Целта на иновативното училище е да научим нашите деца да разбират, да мислят, да прилагат знанията и уменията си. Създаваме учебна и училищна култура, в която учениците се чувстват сигурни, подкрепяни от нас – техните учители , за да се справят по‐успешно с предизвикателствата пред себе си.
Училищната среда, в която израстват нашите деца е със спокойна атмосфера, училищния персонал, родителите и учениците се ценят един друг и допринасят за изграждане на уважение към личността, толерантност и перспектива. Това ни мотивира, даде ни криле. Разбрахме, че сме готови да започнем промяната и успяхме.

Иновативни

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.