ЗА ПРЕВЕНЦИЯ НА АГРЕСИЯТА В УЧИЛИЩЕ

ИНФОРМАЦИЯ

*****

ПРАКТИЧЕСКИ НАСОКИ ЗА ДЕЙСТВИЕ

ПРИ ИНЦИДЕНТ С ДЕТЕ

*****

ДОБРИ ПРАКТИКИ

*****

СПИСЪК С ЛИЦЕНЗИРАНИ ДОСТАВЧИЦИ

НА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ

*********************************************************************

ЦЕНТЪР ЗА ПРЕВЕНЦИЯ

НА НАСИЛИЕТО И ПРЕСТЪПНОСТТА

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.