ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ

ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.06.2024 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.05.2024 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.04.2024 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.03.2024 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 29.02.2024 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.01.2024 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2023 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.11.2023 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.10.2023 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.09.2023 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.08.2023 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.08.2023 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.07.2023 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.06.2023 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.05.2023 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.04.2023 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.03.2023 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 28.02.2023 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.01.2023 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.12.2022 Г.
ОТЧЕТ  ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ  30.11.2022 Г.
ОТЧЕТ  ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ  31.10.2022 Г.
ОТЧЕТ  ЗА  КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.09.2022 Г.
ОТЧЕТ  ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ  31.08.2022 Г.
ОТЧЕТ  ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ  31.07.2022 Г.
ОТЧЕТ  ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ  30.06.2022 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.05.2022 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 30.04.2022 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.03.2022 Г.
БЮДЖЕТ НАЧАЛЕН ПЛАН ПО ЕБК

БЮДЖЕТ  2022


ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 28.02.2022 Г.
ОТЧЕТ ЗА КАСОВОТО ИЗПЪЛНЕНИЕ КЪМ 31.01.2022 Г.
СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 – 31.01.2022 г.

ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2021 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 – 30.11.2021 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 31.10.2021 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 30.09.2021 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 31.08.2021 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 31.07.2021 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 30.06.2021 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 – 31.05.2021 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01-30.04.2021 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01-31.03.2021 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01-28.02.2021 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01-31.01.2021 г.

*****

ГОДИШЕН  ПЛАН  ЗА  БЮДЖЕТА – 2021 Г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01-31.12.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01-30.11.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01-31.10.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 – 30.09.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 – 31.08.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 – 31.07.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 – 30.06.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 – 31.05.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 – 30.04.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 – 31.03.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 –  29.02.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01- 31.01.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 -31.12.2019 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 30.11.2019 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 31.10.2019 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 30.09.2019 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ 01.01 – 31.08.2019 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ   01.01 – 31.07.2019 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 30.06.2019 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 31.05.2019 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 30.04.2019 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 31.03.2019 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 28.02.2019 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 31.01.2019 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 30.12.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 30.11.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 31.10.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 30.09.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 31.08.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 31.07.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 30.06.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 31.05.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 30.04.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 31.03.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 28.02.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 31.01.2018 г.

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.