ФИНАНСОВИ ДОКУМЕНТИ

ОТЧЕТ КЪМ 31.12.2021 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 – 30.11.2021 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 31.10.2021 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 30.09.2021 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 31.08.2021 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 31.07.2021 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 30.06.2021 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 – 31.05.2021 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01-30.04.2021 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01-31.03.2021 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01-28.02.2021 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01-31.01.2021 г.

*****

ГОДИШЕН  ПЛАН  ЗА  БЮДЖЕТА – 2021 Г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01-31.12.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01-30.11.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01-31.10.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 – 30.09.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 – 31.08.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 – 31.07.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 – 30.06.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 – 31.05.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 – 30.04.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 – 31.03.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 –  29.02.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01- 31.01.2020 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ 01.01 -31.12.2019 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 30.11.2019 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 31.10.2019 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 30.09.2019 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ 01.01 – 31.08.2019 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ   01.01 – 31.07.2019 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 30.06.2019 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 31.05.2019 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 30.04.2019 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 31.03.2019 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 28.02.2019 г.

*****

СБОРЕН  ОТЧЕТ  01.01 – 31.01.2019 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 30.12.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 30.11.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 31.10.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 30.09.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 31.08.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 31.07.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 30.06.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 31.05.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 30.04.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 31.03.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 28.02.2018 г.

*****

СБОРЕН ОТЧЕТ  01.01 – 31.01.2018 г.

Тук ще публикуваме актуална информация и важни съобщения за Вас, ще Ви направим съпричастни на нашия училищен живот.