Архив за етитет: Важно

Дейности по интереси на учениците

С Постановление №289 от 12.12.2018 г. на МС е изменена Наредба за приобщаващото образование. С промените в тази наредба, както и в Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование се въвеждат нови регламенти, свързани със заниманията по интереси в училищата, чрез осигуряване на целеви средства от държавния бюджет.

Продължете да четете Дейности по интереси на учениците

ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕЦАТА В ИНТЕРНЕТ

Интернет заема все по-трайно място в нашия живот и заедно с него, за нас, неговите ползватели – библиотекари, родители, учители, деца – се появяват все нови и нови предизвикателства. Продължете да четете ЗА БЕЗОПАСНОСТТА НА ДЕЦАТА В ИНТЕРНЕТ