Архив на категория: прием

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА I КЛАС ЗА УЧ. 2019-2020 Г.

06.06.2019 г.

ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа обявява 5 свободни места за I кл. след I класиране;

12.06.2019 г.

ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа обявява 3 свободни места за I кл. след II класиране;

20.06.2019 г. 

ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа обявява 3 свободни места за I кл. след трето класиране.

НВО -Модели

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година

Mодел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2018-2019 година (по желание на ученика)

СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ 2018/2019 Г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

ГР. КНЕЖА

ОБЯВЯВА

следните свободни места за ученици                            за уч. 2018/2019 г.

/към 01.01.2019 г./

 

I „а“клас – 7 свободни места;

I „б“клас – 9 свободни места

II клас – 5 свободни места;

III клас – 8 свободни места;

IV клас –

V „а“клас – 2 свободни места;

V „б“клас – 3 свободни места;

VI „а“клас – 1 свободно място;

VI „б“клас – 3 свободни места;

VII „а“клас – 6 свободни места;

VII „б“клас – 7 свободни места;

 

Заповед НА МОН

Заповед № РД 09-1709/29.08.2018 г. за определяне  на дати за провеждане на изпитите от НВО                         в IV, VII и X клас

Заповед РД09-944/01.04.2019 г. на МОН за провеждане на НВО и организация на дейностите по приема в VIII кл.

Приложение 1

ОРГАНИЗАЦИЯ НА ДЕЙНОСТИТЕ

/изтегли и отвори документа/

Приложение 2

ОБРАЗЦИ НА ДОКУМЕНТИ

/отвори документа/