Архив на категория: Полезно за родителя

ИНФОРМАЦИЯ НВО

Информация за седмокласниците във връзка с предстоящите изпити от Националното външно оценяване

УВАЖАЕМИ РОДИТЕЛИ НА СЕДМОКЛАСНИЦИ,

            Датите за провеждане на изпитите от НВО са:

  • Български език и литература – 17 юни 2019 г., начало 09,00 часа
  • Математика – 19 юни 2019 г., начало 09,00 часа
  • Чужд език (по желание на ученика) – 21 юни 2019 г., начало 09,00 часа.

Продължете да четете ИНФОРМАЦИЯ НВО

НВО -Модели

Национално външно оценяване (НВО) за учениците в VII клас през учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по български език и литература в VII клас за учебната 2018-2019 година

Модел на НВО по математика в VII клас за учебната 2018-2019 година

Mодел на НВО по чужд език в VII клас за учебната 2018-2019 година (по желание на ученика)

Дейности по интереси на учениците

С Постановление №289 от 12.12.2018 г. на МС е изменена Наредба за приобщаващото образование. С промените в тази наредба, както и в Наредба за финансиране на институциите в системата на предучилищното и училищно образование се въвеждат нови регламенти, свързани със заниманията по интереси в училищата, чрез осигуряване на целеви средства от държавния бюджет.

Продължете да четете Дейности по интереси на учениците