Архив на категория: Полезно за родителя

ПРИЕМ В I-ВИ КЛАС ЗА УЧ. 2023/2024 Г.

ПРИЕМ НА УЧЕНИЦИ В ПЪРВИ КЛАС

ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 Г.

В ОУ „ВАСИЛ ЛЕВСКИ“ – КНЕЖА

 Уважаеми родители на бъдещи първокласници!

Приемът в първи клас за учебната 2023/2024 г. в ОУ „Васил Левски“ град Кнежа ще се извърши съгласно НАРЕДБА № 10 от 01.09.2016 г. за организация на дейностите в училищното образование (обн., ДВ, бр. 73 от 16.09.2016 г., сила от 1.09.2016 г., изм. и доп. ДВ. бр.69 от 26.08.2022 г.) (последно акт. 01.03.2023 г.)

Продължете да четете ПРИЕМ В I-ВИ КЛАС ЗА УЧ. 2023/2024 Г.

Дати и дейности за НВО – 2022/2023 година

ДАТИ НВО VII кл.

Български език и литература – 13 юни 2023 г., начало 9.00 часа
Математика – 16 юни 2023 г., начало 9.00 часа

*****

Виж ИНСТРУКТАЖ ЗА УЧЕНИКА

*****

Заповед № РД09-4065/ 30.08.2022 г. за определяне на дати за провеждането на национално външно оценяване на учениците в ІV, в VІІ и в Х клас през учебната 2022 – 2023 година и на график на дейностите през учебната 2022 – 2023 година (публ. 01.09.2022 г.)

*****

МОДЕЛИ НА НВО

*****

ПОДАВАНЕ НА ЗАЯВЛЕНИЯ – ЧУЖД ЕЗИК

ИЗТЕГЛИ ЗАЯВЛЕНИЕ ЧУЖД ЕЗИК

*****

IV кл.


Български език и литература – 29 май 2023 г.,

начало 10,00 часаМатематика – 30 май 2023 г.,

начало 10,00 часа

ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

От 19 май Издателска група „Просвета“ стартира излъчването на безплатни видеоуроци с учител за Националното външно оценяване (НВО) след 7. клас.

Всички уроци може да се проследят свободно във фейсбук страницата на „Просвета“.

А всеки, който е пропуснал първоначалното излъчване, може да го гледа по-късно в удобно за него време в платформата

е-просвета, секция „Безплатно съдържание“.

 

Поредицата включва видеоуроци по български език и литература и по математика, които са насочени към подготовката на седмокласниците за важните изпити. Уроците по БЕЛ ще се провеждат в понеделник, а по математика – в четвъртък. Всички те са с начален час 18,30 ч.

График на безплатните видеоуроци за НВО
след 7. клас: 

Продължете да четете ВАЖНА ИНФОРМАЦИЯ ЗА СЕДМОКЛАСНИЦИТЕ

Важна информация!

ОУ „Васил Левски“ уведомява своите ученици, че на основание Заповед РД-01-65/16.02.2022 г. на Директора на РЗИ-Плевен, от 21.02.2022 г. обучението на всички ученици от I до VII кл. ще бъде ПРИСЪСТВЕНО.

Стартира проект „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“

Проект № BG05M2OP001-5.001-0001 „Равен достъп до училищно образование в условията на кризи“, се реализира по Оперативна програма „Наука и образование за интелигентен растеж“ (ОП НОИР) 2014-2020 г., съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейските структурни и инвестиционни фондове, с конкретен бенефициент – Министерството на образованието и науката (МОН).

**********

Виж  платформа по проекта

**********

Стикер

Плакат

**********

По Дейност 1 от проекта кандидатствахме за устройства от МОН  и получихме 18 ученически лаптопа и 7 лаптопа за педагогически специалисти. Устройствата се използват рационално при обучения в ОРЕС и в непосредствения учебен процес при присъствено обучение.

Устройстватата за ученици се съхраняват в компютърен кабинет, обозначен с плакат по проекта и стикери. Определено е лице, което отговаря за това.

Лаптопите за педагогическите специалисти се ползват от преподавателите съгласно приемно-предавателни протоколи, качени в ИС и са пряко използвани в образователния процес.

Всички технически устройства  са обозначени със стикери по проекта.

По дейност 2 в обучения за придобиване на умения за обучение от разстояние в електронна среда (ОРЕС) и работа с образователни платформи през месец юни 2021 г. се включиха 6 ученици от училището, които са срещали трудности при обучението в ОРЕС през учебната година.


По дейност 3 проведохме и едно краткосрочно обучение за усъвършенстване на уменията на двама педагогически специалисти за преподаване при ОРЕС, които не бяха преподавали в MS Teams, с цел осигуряване на качествено и безпроблемно обучение;


В обученията по Дейност 4 се включиха и родители, които са  изпитали затруднения да помагат на децата си при участие в ОРЕС и изявиха желание да се включат в обучителните групи по проекта.


В началото на учебната 2021/2022 г. включихме в обучения всички първокласници, за да се подпомогнем осъществяването на плавен и безболезнен преход от предучилищно към училищно образование в електронна среда.

 

**********

Можеш да видиш презентация
за работата по проекта ТУК.

**********