СВОБОДНИ МЕСТА ЗА УЧЕНИЦИ 2017/2018 Г.

ОСНОВНО УЧИЛИЩЕ  ,,ВАСИЛ ЛЕВСКИ” 

ГР. КНЕЖА

ОБЯВЯВА

следните свободни места за ученици                            за уч. 2017/2018 г.

I клас – 6 свободни места;

II клас – 8 свободни места;

III клас – 4 свободни места;

IV клас –  няма свободни места;

V клас – 6 свободни места;

VI – клас – 13 свободни места;

VII клас – 4 свободни места;