Реализация на дейности по НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“

На 14.11.2019 г. ученици от ОУ „Васил Левски“ гр. Кнежа посетиха Регионален исторически музей в гр. Габрово.

Те присъстваха на уроци, подготвени по повод инициативата за използване на музеите като място за провеждане на уроци .Използването на различна образователна среда повишава интереса и мотивира творческото учене на учениците.

Кадри от осъществените уроци на ученици и учители от ОУ “ В. Левски“ по реализиране на НП „Осигуряване на съвременна образователна среда“ , модул „Културните институции като образователна среда“ в Регионален исторически музей – гр. Габрово можете да видите по-долу: