ПРИЕМ I КЛАС ЗА УЧ.2021/2022 Г.

Дейности, свързани с приема                    на ученици в I клас 

 

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС И ГРАФИК ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА

 

виж файла.