ПРИЕМ I КЛАС ЗА УЧ.2022/2023 Г.

Дейности, свързани с приема                    на ученици в I клас 

 

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС И ГРАФИК ДЕЙНОСТИ ПО ПРИЕМА

Заповед


ПРОЦЕДУРА  ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС