ПРИЕМ I КЛАС ЗА УЧ.2020/2021

Дейности, свързани с приема                    на ученици в I клас 

 

ЗАПОВЕД ЗА ПРИЕМ В ПЪРВИ КЛАС


ЗАПОВЕД

за  комисия за прием в клас


ГРАФИК
на дейности по прием в I клас

виж файла