ПРОЕКТ ,,Моята зелена стая за спорт”

Щастливи сме да обявим, че ОУ ,,Васил Левски” спечели проекта ,,Моята зелена стая за спорт” към ПУДООС за кампанията ,,За чиста околна среда – 2018″ на стойност 5000 лв.

Изказваме благодарност на екипа, работил по проекта и на Общинска администрация Кнежа за оказаното съдействие.
Основна цел на проекта е изграждане на обособен кът в училище с площ 96 кв. м. и превръщането му в привлекателно и красиво място, което да се ползва от ученици и учители.
Ще бъде изградена еко – зона за спорт и отдих, оборудвана с фитнес съоръжения и пейки, и озеленена с дървета, храсти и цветя. Проектът ще бъде реализиран до 31.10.2018 г. Реализацията му ще подпомогне двигателната активност на учениците, ще създаде положителна настройка спрямо физическото възпитание и грижата за здравето, ще формира нравствени и естетически качества у учениците и умения за грижа за природата и средата. При реализацията на проекта ще участват ученици, учители и родители.

Този проект ще допринесе за утвърждаване на ОУ ,,Васил Левски” като модерно и конкурентноспособно училище за развиване на социални и граждански компетентности у учениците подготвящо активни и социално отговорни личности и ще го направи по-привлекателно за младите хора и техните родители.

Линк към страницата на ПУДООС: http://pudoos.bg/